Contact Us

About US

درباره ما

کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با ارج نهادن به تقاضاهای آموزشی و با تمركز بر توانمندسازی جویندگان دانش، فرصتي براي ارتقاء سطح علمی و انتقال دانش، پشتیبانی عملیاتی نظام آموزشی و توسعه توانمندی های اجتماعی، حرفه ای، و ایجاد صلاحیت های مورد انتظار آموزش عالی و افزایش مهارت های مورد نیاز جامعه، خواهد بود.

کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران كه از اين پس "کالج" خوانده ميشود در پاسخگویی به تقاضاهای آموزشی داخلی و بین المللی، با هدف تربيت و آماده‌سازی سرمایه انسانی متخصص، ماهر و كارآمد، متناسب با معیارهای بین المللی و نيازهاي اشتغال در جامعه جهانی در کوتاه‌ترین مدت ممکن با آماده‌ سازی شرایط علمی، عملی و اجتماعی متقاضیان و نیز پشتیبانی از آنان برای انتقال به رده‌های بالاتر تحصیلی تشکیل می گردد و مصمم است با برنامه ریزی و اجرای ماموریت های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی، توانايي علمي و مهارتی مخاطبین خود را براساس استانداردها و صلاحیت‌های حرفه ای و علمی بین المللی ارتقا بخشد.