تماس باما
  • همه
  • آخرین مطالب
  • صفحه اول

آیلتس (IELTS) چیست؟

#آموزش تلفیقی

آموزش تلفیقی

#درباره ما

درباره ما

#مثال تسک 2 رایتینگ

استفاده از مثال ها در تسک ۲ رایتینگ آیلتس

#writing

استفاده از مترادف ها در رایتینگ آیلتس

#CEFR

تعیین سطح چارچوب مشترک اروپایی مرجع زبان (CEFR)

ویژگی های ICCS

#IELTS

آموزش درمانی

#آیلتس

ساختار سیستم ICCS