تماس باما
  • همه
  • مقالات
  • پادکست
  • تمرین تست
  • اینفوگرافیک
  • انگلیسی کاربردی

پادکست اسم مصدر و کاربردهای مهم آن در زبان انگلیسی

پادکست کلیات اسپیکینگ آیلتس

پادکست نحوه تمرین اسپیکینگ

پادکست اشتباهات گرامری

پادکست لغات کالوکیشن

پادکست بیان تجربه های شخصی در اسپیکینگ

پادکست زمان آینده در اسپیکینگ

پادکست انتخاب موضوع در کیو کارد

پادکست نکته کلیدی اسپیکینگ

پادکست نحوه مقایسه در اسپیکینگ آیلتس