تماس باما
  • همه
  • مقالات
  • پادکست
  • تمرین تست
  • اینفوگرافیک
  • انگلیسی کاربردی
#تمرین تست نحوه مقایسه در اسپیکینگ آیلتس

تمرین تست نحوه مقایسه در اسپیکینگ آیلتس

#تمرین تست نکته کلیدی اسپیکینگ

تمرین تست نکته کلیدی اسپیکینگ

#تمرین تست انتخاب موضوع در کیو کارد

تمرین تست انتخاب موضوع در کیو کارد

#Next time testing practice in spiking

تمرین تست زمان آینده در اسپیکینگ

#Spiking Test Practice

تمرین تست اسپیکینگ