تماس باما
  • همه
  • مقالات
  • پادکست
  • تمرین تست
  • اینفوگرافیک
  • انگلیسی کاربردی

پادکست چند نکته کلیدی در مورد تسک 1 رایتینگ آکادمیک

پادکست اسم مصدر و کاربردهای مهم آن در زبان انگلیسی

پادکست نحوه نگارش نامه شکایت

پادکست اشتباهات گرامری

پادکست معرفی نامه

پادکست Task achievement رایتینگ تسک 1 جنرال

پادکست انواع مختلف نامه های آیلتس

پادکست نکات کلیدی نامه های غیر رسمی

پادکست مقایسه رایتینگ جنرال و آکادمیک