تماس باما
  • همه
  • مقالات
  • پادکست
  • تمرین تست
  • اینفوگرافیک
  • انگلیسی کاربردی
#تمرین تست معرفی نامه

تمرین تست معرفی نامه

#تمرین تست رایتینگ تسک 1 جنرال

تمرین تست رایتینگ تسک 1 جنرال

#Practice testing different types of IELTS letters

تمرین تست انواع مختلف نامه های آیلتس

#Practice informal letter tests

تمرین تست نامه های غیر رسمی

#Practice Test How to Write a Complaint Letter

تمرین تست نحوه نگارش نامه شکایت

#تمرین تست اشتباهات گرامری

تمرین تست اشتباهات گرامری