تماس باما
  • همه
  • مقالات
  • پادکست
  • تمرین تست
  • اینفوگرافیک
  • انگلیسی کاربردی

پادکست معرفی منابع استاندارد تقویت مهارت لیسنینگ آیلتس

پادکست بررسی سوالات نقشه در لیسنینگ

پادکست چند نکته ی کلی برای جواب دادن به تسک های مختلف لیسنینگ آیلتس

پادکست اهمیت Spelling و املای صحیح کلمه ها در پاسخگویی به سوالات لیسنینگ آزمون آیلتس

پادکست اسم مصدر و کاربردهای مهم آن در زبان انگلیسی

پادکست چگونگی نوشتن جواب سوال های جای خالی

پادکست SIGNPOSTING LANGUAGE یا زبان نشانه

پادکست استراتژی های پاسخگویی به سوالات SENTENCE COMPELTION یا تکمیل جمله

پادکست PREDICTION یا پیش بینی مضمون درست در لیسنینگ آیلتس

پادکست اشتباهات گرامری