تماس باما

شروع کن

رشد مهارت‌های چهارگانه برای زبان‌‌آموزان متوسط بالا ویژگی اصلی دوره B2 است. این دوره زبان‌آموزان بزرگسال را برای پاسخگویی به سوالات آزمون آیلتس آماده می‌کند. زبان‌آموزان درک ایده‌های اصلی متون پیچیده، موضوعات انتزاعی و بحث‌های فنی در زمینه تخصصی را در دوره B2 می‌آموزند.

مناسب برای:

 • افرادی که برای رفع محدودیت‌ها، نیاز به تقویت مهارت‌های زبانی دارند
 • افرادی که برای درک ظرایف معنایی و مفاهیم تخصصی، نیازمند تقویت هستند
 • افرادی که دایره واژگانی محدود در حوزه‌های تخصصی دارند
B2

می آموزید:

 • درک و فهم مطالب با موضوعات مختلف.
 • گسترش دایره واژگانی با لغات جدید و متنوع.
 • تسلط به تکنیک‌ها و آمادگی برای پاسخگویی به سوالات آزمون آیلتس.

Stage 1

 • ۲۲تعداد جلسات گروهی
 • ۴تعداد جلسات تک‌نفره
 • ۲-۳تعداد Quiz
  • ۲هفتهفشرده(۱۲ جلسه در هفته)
  • ۴هفتهعادی(۶ جلسه در هفته)
  • ۶هفتهآخر هفته‌ها(۴ جلسه در هفته)
  طول دوره
 • امکان شرکت در کارگاه‌های استراتژی زبان آموزی(همه روزه ساعت ۲ الی ۲:۳۰ یا ۲:۳۰ الی ۳)
 • امکان شرکت در جلسات گروهی رفع اشکال منابع تکمیلی(همه روزه ساعت ۲ الی ۳)
 • امکان شرکت در جلسات گروهی رفع اشکال Quizها(همه روزه ساعت ۲ الی ۳)
محاسبه هزینه

Stage 2

 • تعداد جلسات گروهی۲۲
 • تعداد جلسات تک‌نفره۴
 • تعداد Quiz۲-۳
 • طول دوره
  • (۱۲ جلسه در هفته)فشرده۲هفته
  • (۶ جلسه در هفته)عادی۴هفته
  • (۴ جلسه در هفته)آخر هفته‌ها۶هفته
 • امکان شرکت در کارگاه‌های استراتژی زبان آموزی(همه روزه ساعت ۲ الی ۲:۳۰ یا ۲:۳۰ الی ۳)
 • امکان شرکت در جلسات گروهی رفع اشکال منابع تکمیلی(همه روزه ساعت ۲ الی ۲:۳۰ یا ۲:۳۰ الی ۳)
 • امکان شرکت در جلسات گروهی رفع اشکال Quizها(همه روزه ساعت ۲ الی ۳)
شروع کن

برنامه‌ریزی مطالعاتی
نظارت مستمر
ارزیابی استاندارد
آموزش تلفیقی
آموزش‌های راهبردی
آسیب‌شناسی عملکرد
توانمندسازی اختصاصی