تماس باما

ساختار سیستم ICCS

توصیف سیستم IELTS Creative Caring System) ICCS)

این سیستم برنامه ای جامع متکی بر بینش عملیاتی برای آمادگی آزمون IELTS است که در آن مدیریت بهینه آموزشی بر اساس نظارت و ارزیابی پیوسته مبنای عمل می‌باشد. این سیستم دربرگیرنده مجموعه ای از برنامه ها و راهکارهای متنوع در جهت بالا بردن بهره وری آموزش و یادگیری زبان انگلیسی است. هدف اصلی این سیستم اصلاح و بهبود وضعیت فعلی برنامه های آموزش زبان در ایران است. علی رغم تلاش های زیادی که درحوزه آموزش زبان صورت گرفته است، عدم حصول نتایج مطلوب، نبود تضمین عملی رسیدن به دانش و مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان همچنان مشکل اصلی برنامه های آموزش زبان در ایران می باشد. به عبارت دیگر در اکثر موارد یادگیرندگان پس از گذراندن دوره های مختلف آموزشی به اهداف موردنظر خود و آنچه در ابتدای فرآیند آموزشی از سوی موسسات آموزشی ترسیم می شود، نمی رسند و همچنان در آرزوی یافتن سیستم آموزشی هستند که رسیدن به اهداف یادگیری را که در ابتدای هر دوره برای فراگیر تعریف می کنند تضمین عملی نمایند. این سیستم تلاش می کند تا با در نظر گرفتن اصل نتیجه گرایی از کلیه امکانات آموزشی، ارزیابی و نظارتی، بصورت یکپارچه و منحصر به فرد استفاده نموده و با رویکردی حمایت گرانه و مراقبت کننده نسبت به زبان آموز راندمان آموزشی را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

 

 

 

TUMS ICCS مرکز آیلتس کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

این سیستم از دانش فنی پیشین به نحوی مبتکرانه بهره می برد و با استفاده ی بهینه از ابزارهای موجود در عرصه آموزش زبان در سطح بین المللی و نیز با استفاده از الگوی مدیریت یکپارچه فرآیندها از پتانسیل های موجود در تعامل با یکدیگر و در جهت تضمین عملی رسیدن به سطوح یادگیری هدف گذاری شده استفاده می کند. این سیستم از سه بخش کلی تشکیل شده است:

 1. سیستم آموزشی

 2.  
 3. سیستم ارزیابی

 4.  
 5. سیستم نظارت

 

1- سیستم آموزشی

سیستم آموزشی خود شامل بخش های ذیل است:

 

1-1 رویدادها و منابع آموزشی

1-2 اساتید آموزشی

 

1-1 رویداد ها و منابع آموزشی

 

سیستم ICCS  داوطلبان آزمون آیلتس را از سطح مبتدی (A1) تا سطح پیشرفته (C1) جهت کسب نمره 7 آیلتس در کلیه مهارتها با استفاده از معتبر ترین منابع آمادگی آزمون آیلتس ارتقا می دهد. 

فرایندهای آموزشی در کلاس بر اساس اصول صحیح آموزشی و به طور یکپارچه به اجرا گذاشته می شود. اساتید آموزشی به هیچ وجه مجاز به اعمال روش های تدریس و رفتارهای سلیقه ای نبوده و از مطرح کردن هر گونه مباحث خارج از چهارچوب سرفصل آموزشی اجتناب می نمایند. بنابراین فرایندهای آموزشی کلاس گروهی کاملا هدفمند، تعریف شده و منسجم می باشند تا از هرگونه اتلاف وقت و سردرگمی دانشجو جلوگیری شود.

در این سیستم مشاهده ی مستقیم مدیریت آموزشی از نحوه تدریس اساتید در کنار بازخورد های سیستماتیک کتبی و شفاهی دریافتی از دانشجویان و نهایتاً راندمان یادگیری دانشجویان هر کلاس در هر مقطع مورد بررسی دقیق قرار گرفته و راهنمایی های لازم به اساتید در جهت ارتقای کیفیت کار و یکپارچگی هر چه بیشتر سیستم آموزشی توسط مدیریت آموزش ارائه می گردد.

مدرسان آموزشی سیستم ICCS مرکز آیلتس کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

1-2 اساتید آموزشی

 

اساتید آموزشی در این سیستم از توانایی های بالای تدریس برخوردار هستند و موظف به ارائه منظم گزارش تدریس روزانه می باشند. اساتید آموزشی در پایان هر جلسه گزارش تدریس را با تکمیل فرم مربوطه به بخش نظارت ارسال می نمایند. بدین ترتیب سرعت تدریس بخش های مختلف سرفصل آموزشی و تعادل و تناسب زمان صرف شده طی جلسات یک مقطع آموزشی تحت کنترل بوده و در صورت مشاهده هرگونه تغییری در موضوع جهت ارائه توضیح با استاد مربوطه مطرح می گردد.

همچنین اساتید به صورت روزانه ارزیابی کیفی خود را ازنحوه عملکرد تک تک زبان آموزان در دو حوزه به سیستم ارائه می دهند: مورد اول انجام تکالیف و کیفیت آمادگی قبل از کلاس دانشجو و مورد دوم فعالیت کلاسی زبان آموز.

این گزارشها بعد از اتمام کلاسهای هر روز به صورت سیستماتیک به بخش نظارت گزارش می شود. از دیگر وظایف اساتید رویت گزارش های هفتگی مطالعه خارج از کلاس هر یک از دانشجویان و اظهار نظر در مورد کیفیت و کمیت آنها است. این گزارش ها نهایتا به بخش نظارت ارسال می شود که در ذیل فعالیت های نظارتی توضیح داده خواهد شد.   

اساتید در راستای ارتقا کیفی عملکرد، رشد و خودآگاهی نسبت به آن به طور منظم پرسشنامه های دقیق و فنی خودارزیابی را تکمیل کرده و جهت بررسی و ثبت در سیستم به تیم نظارت تحویل می دهند. به طور خلاصه مجریان آموزشی در چارچوب های تعیین شده از سوی مدیریت آموزشی سیستم در تعامل کامل با دانشجویان و سیستم نظارتی نقش مهمی را در کنترل کیفی فرآیند و حصول نتایج مطلوب بازی می کنند.

 

 

 

2- سیستم نظارت

 

رکن متمایزکننده و نوآورانه سیستم ICCS  فرآیندهای نظارتی و حمایت گرانه سیستم نظارت از ابتدای ورود زبان آموز تا حصول نتایج مورد نظر است. عملکرد سیستم نظارت در برگیرنده حفظ کیفیت آموزش، کنترل روند یادگیری، برطرف کردن مشکلات آموزشی، ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای سازنده در راستای ارتقاء کیفی فرآیند آموزش و یادگیری، برگزاری جلسات سازنده با زبان آموزان و نهایتاً مستند سازی و گزارش دهی نقطه به نقطه از روند پیشرفت فراگیران است که همگی در پرونده های آنان ثبت و قابل استناد می باشد. مجموعه فعالیت های نظارتی شامل موارد ذیل می باشد که هر کدام در زمان بندی های مشخص در طول چرخه آموزشی قابل اجرا می باشند.

به طور کلی می توان وظایف سیستم نظارت را به دو بخش بررسی گزارش ها و فرم های دریافتی از بخش های مختلف سیستم و دانشجویان و برگزاری جلسات انفرادی با دانشجویان تقسیم کرد. نتایج هر یک از این فعالیت ها به صورت گزارش های سیستماتیک در پرونده دانشجو درج شده و در صورت نیاز توسط مدیریت آموزش مورد بررسی بیشتر و استناد قرار می گیرد.

سیستم نظارات ICCS مرکز آیلتس کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-1 نظارت بر تعیین سطح   Monitoring Placement Test) MPT)

 

در سیستم ICCS اولین فرآیند نظارتی عبارت است از کنترل گزارش بخش ارزیابی از فرآیند تعیین سطح هر یک از زبان آموزان. بررسی گزارش تعیین سطح با بازخورد اولیه دریافتی از دانشجو پس از گذشت یک هفته از شروع کلاسها در ارتباط با تناسب سطح کلاس کامل می شود. در صورتی که احیانا دانشجو سطح کلاس را بالاتر یا پایین تر از سطح خود گزارش نماید، موضوع جهت بررسی بیشتر با مدیریت آموزش مطرح می گردد.

 

2-2 نظارت بر نحوه مطالعه Monitoring How to Study) MHS) 

 

یکی از ویژگی های متمایز کننده این سیستم برگزاری جلسه برنامه ریزی آموزشی و مطالعاتی به صورت انفرادی قبل از شروع اولین جلسه کلاس های گروهی توسط اساتید بخش نظارت می باشد. این برنامه را می توان نوعی نقشه ی راه برای نحوه ی مطالعه در این سیستم تلقی کرد. اهداف این جلسه عبارتند از:

‌الف) معرفی و توضیح کامل کلیه سرفصل های اصلی دوره به همراه منابع تکمیلی جهت مطالعه شخصی خارج از کلاس و توضیحات لازم در مورد نحوه مطالعه منابع تکمیلی، فرآیندهای آموزشی، نظارتی و ارزیابی که زبان آموز از این مرحله تا زمان خروج از سیستم تجربه خواهد کرد، به همراه زمانبندی دقیق هر کدام از رویدادها. بدین ترتیب دانشجو با آگاهی کامل از رویدادهای سیستم آموزشی و وظایف خود در هر مرحله مانند حضور در جلسات تک نفره با اساتید نظارت، کارگاه های آموزشی، گزارش منظم مطالعه خارج از کلاس، تکمیل فرم ها و پرسشنامه های ارزیابی و شرکت در انواع آزمونهای دوره ای سیستم و غیره وارد چرخه آموزشی می گردد. خود آگاهی کامل و مسئولیت پذیری زبان آموز در این سیستم آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

ب) بخش دوم این جلسه عبارت است از ارائه برنامه مطالعاتی بر اساس اصول علمی مطالعه صحیح و موثر در جهت بالا بردن راندمان مطالعه خارج از کلاس دانشجو و به حداکثر رساندن اثربخشی زمانهای مطالعه.

در این بخش از جلسه پارامتر های مطالعه موثر با رویکردی تعاملی به دانشجو عرضه و مورد گفتگو قرار می گردد. تا در نهایت دانشجو با جمع بندی ای از اصول ثابت شده علمی و با توجه به ویژگی های فردی خود از نظر محیط و زمان های مطالعه، الگوی صحیحی از مطالعه را به عنوان مدل کاری خود در نظر گرفته و آن را به طور جدی در مطالعه خارج از کلاس به اجرا گذارد.

 از رویکردهای مهم دیگری که می توان به آن اشاره کرد، برنامه عملیاتی راهبردی و آموزش استراتژی های سودمند یادگیری است. امروزه آموزش استراتژی های سودمند یادگیری به فراگیران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معمولا زبان آموزان آگاهی و شناخت چندانی از این استراتژی ها نداشته و به صورت تصادفی و پراکنده از طریق بعضی اساتید یا کتب آموزشی از وجود چنین استراتژی هایی آگاه می شوند، اما هیچ تضمین عملی در استفاده به موقع و صحیح از آنها وجود ندارد. در سیستم آموزشی مدیریت یکپارچه، زبان آموزان با تمامی استراتژی های مفید برای بهبود روند یادگیری و بالا بردن راندمان کار آشنا شده و از نحوه استفاده و موقعیت های مناسب برای بهره گیری از هر کدام آگاه می شوند. استراتژی های سودمند یادگیری زبان طی 6 کارگاه آموزشی و به صورت گروهی در طول هر ترم آموزشی ارائه می گردد. 

 

2-3 نظارت بر بازخورد اولیه زبان آموز Student Initial Feedback Monitoring) SIF) 

 

 پس از گذشت یک هفته ازشروع کلاسهای هر مقطع، هر یک از  دانشجویان به صورت انفرادی جلسه کوتاهی با یکی از اساتید نظارت خواهند داشت که در این جلسه بازخورد دانشجو از تجربه یک هفتگی حضور وی در کلاس از دو منظر کلی مورد سوال و بررسی قرار می گیرد و نهایتا از دانشجو خواسته می شود تا هر گونه پیشنهاد یا انتقادی که دارد را مطرح نماید. توجه ویژه به بازخورد های دانشجویان و رسیدگی به آنها از ویژگی های بارز این سیستم می باشد که از نظر روحی و ذهنی تاثیرات مثبت زیادی بر زبان آموز داشته و تعلق خاطر وی به مجموعه آموزشی را مضاعف می کند.  

1- بازخورد دانشجو در مورد تناسب سطح کلاس با سطح دانش زبانی وی

2- بازخورد دانشجو از نحوه تدریس و تعامل استاد مربوطه در کلاس

فرآیند تعیین سطح در این سیستم توسط بخش ارزیابی به طور کاملا دقیق انجام می گیرد.اما توجه به تجربه اولیه دانشجو از حضور در کلاس و سطح چالشی که در مواجهه با محتوای آموزشی و تدریس استاد تجربه کرده است، می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار بخش نظارت قرار دهد.

در موارد معدودی که از نظر دانشجو سطح چالش کلاس خیلی پایین یا برعکس خیلی بالا باشد، اساتید نظارت ابتدا با سوالات بیشتر از زبان آموز در مورد برداشت وی اطلاعات دقیق تری کسب می نمایند که البته در بسیاری از موارد با توضیحات و راهنمایی استاد نظارت، زبان آموز نگرش بهتری نسبت به انتظارات خود از فرآیند آموزش کلاس و سرفصل‌ها پیدا می‌کند. البته در مواردی هم ممکن است نیاز به بررسی مجدد فرآیند تعیین سطح دانشجو باشد. بررسی‌های بیشتر به صلاحدید مدیریت آموزش صورت می گیرد تا تک تک دانشجویان در مناسب ترین سطح از کلاس  قرار گیرند و روند آموزشی و یادگیری به بهترین وجه ممکن انجام گیرد.

در مورد بخش دوم بازخوردها یعنی بازخورد دانشجو از نحوه تدریس و تعامل استاد در کلاس هم اساتید نظارت با سوالات دقیق و فنی اطلاعات مبسوطی از آنچه به نظر دانشجو مشکلی در فرآیند آموزشی کلاس بوده را به دست  آورده و جهت رسیدگی به مدیریت آموزش ارائه می دهند. با توجه به نظارت کامل بر کیفیت عملکرد اساتید و پاسخگویی سیستم، مدیریت آموزش پس از بررسی و گفتگو با استاد مربوطه طی جلسه ای با دانشجو نتیجه نهایی را به وی اعلام می نمایند. 

  

2-4 نظارت بر تکالیف رایتینگ  Monitoring Writing Assignments) MWA)

 

با توجه به اهمیت و دشواری های خاص رشد مهارت رایتینگ آیلتس، بخش نظارت سیستم توجه ویژه ای به انجام صحیح و به موقع تکالیف رایتینگ توسط دانشجویان و همچنین کیفیت و نظم ارائه ی بازخورد های تصحیحی از سوی اساتید آموزشی دارد.اساتید بخش نظارت کپی تکالیف انجام شده رایتینگ دانشجویان را پس از اعمال تصحیحات استاد مربوطه از دانشجویان دریافت و مورد بررسی قرار می دهند. تاریخ تحویل رایتینگ توسط دانشجو به استاد و تاریخ تحویل نوشته تصحیح شده توسط استاد به دانشجو، بر روی برگه های ویژه سیستم درج می گردد. در صورت مشاهده هر گونه مشکلی در انجام به موقع تکالیف از سوی دانشجو یا کیفیت و به موقع بودن بازخورد اساتید، موضوع توسط بخش نظارت به مدیر آموزش جهت رسیدگی گزارش داده خواهد شد.

همچنین در جلسه نظارت بر آمادگی جهت ارائه ی آزمون، اساتید نظارت بازخورد کلی خود را در مورد تکالیف انجام شده به دانشجو عرضه می کنند. لازم به ذکر است که بازخورد کلی روند رشد مهارت رایتینگ در مجموعه تکالیف یک ترم در پایان ترم به صورت گزارش ارزیابی نمونه کارها (Portfolio Assessment) توسط دپارتمان ارزیابی به بخش نظارت و دانشجو تحویل داده می شود.  

 

2-5 نظارت بر آمادگی قبل از کلاس،انجام تکالیف و فعالیت کلاسی 

Monitoring Preparation, Homework, and Class Activity

 

از آنجایی که  آمادگی قبل از کلاس و انجام انواع تکالیف عوامل تعیین کننده ای در پیشرفت زبان آموز به حساب می آیند، نظارت بر این بخش باید به درستی و منظم اعمال گردد. بر این اساس اساتید آموزشی گزارش روزانه خود را برای تک تک دانشجویان به شکل ارزیابی کیفی آمادگی و پیش مطالعه قبل از کلاس و تکالیف انجام شده برای آن روز (PAR) به دپارتمان نظارت ارائه می دهند. همچنین اساتید به طور روزانه ارزیابی فعالیت کلاسی هر یک از دانشجویان را (CAR)  به بخش نظارت گزارش خواهند داد.

خروجی این مرحله از فرآیند نظارت، نمودار وضعیت تکالیف و آمادگی قبل از کلاس و نمودار فعالیت کلاسی  به صورت هفتگی برای زبان آموز و سایر افراد مرتبط با فرآیند آموزشی (مدیریت آموزش،استاد، والدین یا سفارش دهندگان) جهت ملاحظه و بررسی ارسال می شود.

 

2-6 نظارت بر روند تدریس کلاسی Monitoring Teaching Reports) MTR)

 

همانگونه که پیشتر در بخش مربوط به اساتید آموزشی ذکر شد، گزارش تدریس روزانه توسط اساتید به صورت تشریحی در فرم مربوطه تکمیل و به بخش نظارت ارائه می شود. بدین ترتیب سرعت تدریس بخش های مختلف سرفصل آموزشی و تعادل و تناسب زمان صرف شده طی جلسات یک مقطع آموزشی تحت کنترل بوده و در صورت مشاهده هر گونه مشکل یا مغایرتی، اساتید نظارت به مدیر آموزش جهت رسیدگی و گفتگو با استاد مربوطه گزارش می دهند.

 

2-7 نظارت بر مطالعه خارج از کلاس دانشجو  Monitoring Practice Time) MPT)

 

با توجه به اهمیت بسیار زیاد میزان و کیفیت مطالعه خارج از کلاس داوطلبان آیلتس، سیستم ICCS نظارت ویژه ای بر این مقوله دارد. در این سیستم از زبان آموزان خواسته می شود تا حدودا سه برابر زمان حضور در کلاس را در هر هفته صرف مطالعه خارج از کلاس شامل مرور سر فصل های اصلی، منابع تکمیلی، و تمرین تست نمایند. نحوه مطالعه منابع با راهنمایی اساتید آموزشی و نظارت می باشد. فرم های گزارش مطالعه (SST) را دانشجویان به طور هفتگی تکمیل و ارایه می نمایند. پس از رویت اساتید آموزشی و اظهار نظر آنها، این گزارش ها توسط بخش نظارت بررسی شده و در صورت مشاهده کم کاری یا عدم توازن در مطالعه، به دانشجو توصیه های لازم ارائه  می شود. در صورت عدم توجه دانشجو به توصیه ها، موضوع به مدیر آموزش جهت رسیدگی گزارش می شود.

 

2-8 نظارت بر فرم های ارزیابی Monitoring Evaluation Forms) MEF)  

 

در پایان کلاسها و پیش از برگزاری آزمون فاینال، اساتید و دانشجویان فرم های ارزیابی کیفی را تکمیل و جهت بررسی به بخش نظارت ارائه می دهند.این فرم ها اطلاعات ارزشمندی را در راستای بهبود فرآیندها و عارضه یابی عملکرد دانشجویان و اساتید در اختیار سیستم قرار می دهد. جمع بندی این گزارش ها در اختیار مدیریت آموزش قرار داده می شود و در صورت لزوم جهت رسیدگی بیشتر با اساتید و دانشجویان مطرح می گردد.این فرم ها عبارتند از:

 • ارزیابی استاد توسط دانشجو
 • خود ارزیابی استاد
 • خود ارزیابی دانشجو
 • ارزیابی کیفی عملکرد و پیشرفت دانشجو توسط استاد

 

 2-9 نظارت بر آمادگی برای آزمون Monitoring Exam Readiness) MER)

 

یکی از وظایف مهم سیستم نظارت، بررسی وضعیت زبان آموز پیش از برگزاری آزمون پایان دوره و رساندن زبان آموز  به بالاترین سطح آمادگی با استفاده از یک جلسه اختصاصی و انفرادی جهت رفع اشکال است. از مجموع نتایج حاصل از انواع فعالیت های نظارتی صورت گرفته در طول ترم و اظهارات شخص دانشجو در مورد نقاط ضعف موجود در مهارتها و دانش زبانی از یک سو و مهارتهای پاسخگویی به انواع سوالات آزمون آیلتس از سوی دیگر،اساتید نظارت در یک جلسه 90 دقیقه ای سعی در برطرف کردن نقاط ضعف فراگیر و تقویت بیش از پیش وی قبل از آزمون فاینال دارند. در پایان این جلسه، استاد نظارت گزارش MER را جهت اطلاع مدیریت آموزش و درج در پرونده دانشجو تکمیل می نماید.

 

 2-10 نظارت بر آسیب شناسی آزمون Monitoring Exam Pathology) MEP)

 

یکی دیگر از فعالیت های مهم و ویژه سیستم نظارت برگزاری جلسات آسیب شناسی پس از آزمون های  پایان دوره می باشد.همانگونه که پیشتر ذکر شد، پیش از این آزمون تیم نظارت جلسات آمادگی برای آزمون را با هدف بالا بردن عملکرد فراگیر در آزمون برگزار می نماید. پس از آزمون و با دریافت نتایج و برگه امتحان دانشجواز سیستم ارزیابی، استاد نظارت در جلسه ای انفرادی با زبان آموز به بررسی تحلیل عملکرد وی در آزمون پرداخته و نقاط ضعف باقی مانده را مورد بررسی قرار می دهد. این جلسات در حقیقت مکمل جلسات نظارت بر آمادگی در آزمون می باشند. بدین ترتیب سیستم نظارت در دو مرحله پیش و پس از برگزاری آزمون نقش بسزایی در رسیدن زبان آموز به اهداف یادگیری از قبل تعیین شده ایفا می نماید. در پایان این جلسه فرم گزارش آسیب شناسی عملکرد دانشجو در طول ترم مربوطه توسط استاد نظارت جهت اطلاع مدیریت آموزش و درج در پرونده دانشجو تکمیل خواهد شد.

 

 2-11 نظارت بر جلسات درمانی نهایی Monitoring Final Therapeutic Sessions

 

در پایان آخرین مقطع آموزشی برای هر دانشجو با توجه به نمره هدف گذاری شده و مورد نیاز وی، در صورت نیاز دانشجو چند جلسه ویژه به صورت انفردی با یکی از اساتید بخش نظارت یا یکی از اساتید آموزشی سیستم خواهد داشت.

هدف از این جلسات برطرف کردن هر گونه ضعف احتمالی باقی مانده در دانشجو پیش از اتمام برنامه آموزشی وشرکت وی در آزمون رسمی آیلتس است. به عنوان مثال کسب نمره اورآل 7 در آزمون فاینال سطح C1 شرط قبولی این دوره است. اگر دانشجویی موفق به کسب این نمره شده باشد اما در یکی از مهارتها نمره کمتر از 7 داشته باشد چند جلسه انفرادی برای رساندن نمره آن مهارت به 7 بصورت اختصاصی برای وی برگذار خواهد شد.

بدین ترتیب در این سیستم دانشجو پس از پایان برنامه آموزشی نه تنها به نمره اورآل هدف گذاری شده می رسد، بلکه در هیچ یک از مهارت ها هم نمره ی کمی را دریافت نخواهد کرد. 

 

 

3- سیستم ارزیابی

 

در سیستم ICCS فرآیندهای ارزیابی مستقل از سیستم آموزش و نظارت به صورت متمرکز توسط اساتید تیم ارزیابی و با استفاده از بانک سوالات استاندارد سیستم صورت می گیرد.  متمرکز بودن آزمون ها به ویژه از این نظر حائز اهمیت است که سنجش پیشرفت یادگیری و رشد مهارتهای زبانی دانشجویان به دور از اعمال نظرات سلیقه ای مدرسان صورت می گیرد. از سوی دیگر تسلط حرفه ای تیم نظارت بر فعالیت های این بخش و تمرکز آنها بر استانداردهای کاری منجر به بالا رفتن سطح کیفی کار و در نهایت قابل اتکا بودن نتایج آزمون ها خواهد شد. آنچه برای سیستم از بالاترین اهمیت برخوردار است دقت سنجش و اندازه گیری و اعتبار تصمیماتی است که بر اساس آنها گرفته می شود.

سیستم ارزیابی مرکز آیلتس کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش ICCS

فعالیت های بخش ارزیابی این سیستم عبارتند از:

 

3-1 فرآیند تعیین سطح (Placement Process)

 دراین سیستم یادگیرنده در ابتدا از سه منظر مورد توجه قرار می گیرد:

 • سطح دانش و مهارت های زبانی ( Language Proficiency )
 • اهداف یادگیری ( Learning Objectives )
 • نیازهای یادگیری ( Learning Needs )

در جهت اندازه گیری مولفه های فوق، یادگیرنده وارد فرآیند تعیین سطح خواهد شد. شناخت صحیح توانایی ها و پتانسیل های یادگیرندگان اولین گام در جهت کسب نتایج مطلوب و تضمین عملی راندمان یادگیری است. فرآیند تعیین سطح با بررسی پروفایل شخصی یادگیرنده عملا شروع می شود که بر مبنای پاسخ ها و اطلاعات بدست آمده از آن، اهداف یادگیری مورد نظر زبان آموز مشخص می گردد. در مرحله بعدی، آزمون دانش زبانی، مشخص کننده سطح دانش و مهارت زبانی فراگیر بوده و نیازهای یادگیری را بعد از مهارت های زبانی تعیین می نماید. به منظور به حداکثر رساندن اعتبار و دقت تعیین سطح در این سیستم از آزمون ماک آیلتس جهت تعیین سطح داوطلبان استفاده خواهد شد.  

 

2-3 آزمونهای کوتاه پیشرفت یادگیری (Progress Tests)

 

این آزمون ها در فواصل کوتاه زمانی برگزار می گردد و معمولا دربرگیرنده 2 تا 3 درس از کتاب آموزشی است. گزارش عملکرد فراگیر در آزمون های کوتاه به صورت (Quiz Report) توسط بخش ارزیابی آماده شده و به دانشجو، استاد مربوطه و بخش نظارت جهت بررسی ارائه می شود. هدف از این آزمون ها تمرین و بازخورد یادگیری مباحث تدریس شده است. بر این اساس تصمیم گیری خاصی در خصوص برنامه دانشجو گرفته نمی شود. هر یک از دانشجویان می توانند در کنار گزارش کوییز برگه سوالات خود را دریافت و در جلسات رفع اشکال کوییز که توسط بخش نظارت برگزار می گردد در مورد اشکالات خود از استاد نظارت راهنمایی های لازم را دریافت نماید.

 

3-3  آزمون های فاینال تسلط در یادگیری (Mastery Tests)

 

این آزمون ها شامل آزمون پایان ترم است. ماهیت این آزمون ها طوری طراحی شده است که زبان آموز در جهت کسب موفقیت در آزمون حدنصاب % 75 پاسخ صحیح به سوالات را کسب نماید. با توجه به بالا بودن حدنصاب موفقیت، آزمون های تسلط بر یادگیری نقش مهمی در تصمیم گیری و آسیب شناسی فرآیند آموزش یادگیری ایفا می کنند. عملکرد فراگیر در آزمون های پایان ترم به صورت کامل و تفکیکی در قالب کارنامه ای ارائه خواهد شد.

 

4-3 ارزیابی نمونه کارها (Portfolio Assessment)

 

تکالیف رایتینگ زبان آموزان در طول دوره توسط تیم ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد و روند رشد مهارت به صورت ارزیابی نمونه کارها برای جلسه MER به بخش نظارت و دانشجو ارائه می گردد.این مدل ارزیابی درواقع منعکس کننده روند پیشرفت مهارت در طول ترم می باشد، بنابراین بازتابی از فرآیند یادگیری و رشد نقطه به نقطه آن به حساب می آید. 

 

نتیجه گیری:

سیستم ICCS مکانیسمی نوآورانه در راستای ارتقاء کیفیت فرآیندهای آموزش و تضمین عملی رسیدن به نتایج و اهداف آموزشی از قبل تعیین شده در یادگیری زبان های خارجی است. سیستم حاضر با بکارگیری روش های نوین و متنوع نظارت و ارزیابی که تمامی عوامل فرآیند آموزشی را به طور مستمر و نقطه به نقطه زیر نظر دارند، چشم انداز جدیدی را برای ارتقاء کیفی دوره های آمادگی آیلتس در ایران ارائه می دهد. این سیستم تلاشی است در جهت خروج از معضل ناکارآمدی برنامه های موجود. مدیریت یکپارچه و تعامل مستمر بین ارکان آموزشی، ارزیابی و نظارت این سیستم در کنار مولفه های کیفی دیگر، رویکرد جدیدی را در تضمین عملی و واقعی نتایج آموزش و یادگیری ارائه می دهد.