تماس باما

تعیین سطح چارچوب مشترک اروپایی مرجع زبان (CEFR)

  • تعیین سطح

سطح A1 مربوط به کاربران مبتدی زبان است، و مختص به افرادی ست که به صورت روزمره برای برقراری ارتباط  از واژگان ابتدایی و عبارت های معمول استفاده می کنند.

نکته ی قابل توجه این است که برای تعیین سطح چارچوب مشترک اروپایی مرجع زبان (CEFR) تعریف شده و سطوح مختلف بیان و تفسیر زبان های خارجه به طور مثال  زبان انگلیسی را تعریف و به خوبی توضیح می دهد.

این مرجع شامل 6 سطح می باشد.

سطح 1 و  سطح 2

•     مهارت های سطح A1

یکی از سوالاتی که ممکن است در حین خواندن این داده ها  از خودتان بپرسید این است، چه مهارتهایی لازم است تا در زبان انگلیسی مشخص شود که فردی در سطح A1 قرار دارد؟

CEFRL در رابط با موارد زیر می باشد.

•     او می تواند عبارات روزمره و ساده ای را برای پاسخگویی به نیازهای فوری اش، درک  کند و از آنها بهره ببرد.

•     او می تواند خود و دیگران را معرفی کند و می تواند به سوالات مربوط به اطلاعات شخصی مانند جایی که در آن زندگی می کند، چیزهایی که می داند و افرادی که می شناسد، بپرسد و به آنها پاسخ دهد.

•     او می تواند به شیوه ای ساده با دیگران ارتباط برقرار کند و واضح  و شمرده صحبت کند.

سطح A2  نیز مربوط  به کاربران مبتدی زبان است، یعنی کسانی که در  شرایط روزمره با عبارات رایج و واژگان ابتدایی  قادر به برقراری ارتباط با دیگر افراد هستند.نکته ی مهم است است که توجه داشته باشیم  که سیستم و چارچوب مشترک اروپایی مرجع زبان (CEFRL) طراحی شده است  که سطوح مختلف بیان و تفسیر زبان های خارجه مانند زبان انگلیسی را تعریف و به خوبی توضیح دهد.

این مرجع شامل 6 سطح است.

سه بلوک (A یا کاربر مبتدی یا پایه، B یا کاربر مستقل و C یا کاربر پیشرفته) که به نوبه خود هر کدام  از آنها به دو سطح 1 و 2 تقسیم شده اند.

•     مهارت های سطح A2

یکی از سؤالاتی که ممکن است در حین خواندن این داده ها از خودتان بپرسید این است که  یک فرد چه مهارتهایی  را لازم دارد تا در سطح  A2 زبان باشد؟

 CEFRL در رابطه با موارد زیر می باشد:

•     او می تواند جملات و اصطلاحات مکرر استفاده شده در ارتباط با حوزه های تجربه شده که مستقیما مربوط به او باشند (مانند اطلاعات شخصی و خانوادگی، خرید، مکان های مورد علاقه، اشتغال و غیره) را درک کند.

•     او  می تواند با به کار بردن عبارت و واژگان رایج  در رابطه با  مسائل آشنا و معمولی، به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کند.

•     او می تواند به سادگی مفاهیمی که درارتباط با گذشته خود، محیط زیست و مسائل مربوط به نیازهای ضروری اش هستند را توصیف کند.

سطح B1 مربوط به کاربران مستقل زبان است، به عنوان مثال کسانی که دارای مهارت لازم در برقراری ارتباط با استفاده از زبان مادری خود هستند. مهم است که توجه داشته باشیم که برای مرجع زبان  یک سیستم  و چارچوب مشترک اروپایی (CEFRL)  طراحی شده است که که سطوح مختلف بیان و تفسیر زبان های خارجه مانند زبان انگلیسی را تعریف و به خوبی  توضیح می دهد.

 این سیستم دارای 6 سطح مرجع است:

 سه بلوک (A یا پایه کاربر، B یا کاربر مستقل و C یا کاربر صاحب) که  هر کدام به نوبه خود به دو زیرسطح 1 و 2 تقسیم شده است.

مهارت ها در سطح B1

یکی از سؤالاتی که ممکن است در هنگام خواندن این اطلاعات از خودتان بپرسید این است که  یک فرد درزبان انگلیسی  چه مهارتهایی را لازم دارد تا در سطح B1 قرار بگیرد ؟

  (CEFR )در ارتباط با موارد زیر می باشد:

•     کاربران سطح B1 قادر به درک نکات اصلی متون  زبان انگلیسی استاندارد هستند، البته موضوعاتی  که با آنها آشنایی دارند و در زمینه ی کار و یا موضوعات مورد علاقه شان هستند را بهتر درک می کنند.  مساله دیگر استفاده از زبان مقصد در مکان های است که در آنجا بدان زبان صحبت می شود.

•     کاربران سطح B1 قادر به نوشتن و خواندن  متون ساده و یکپارچه در رابطه با موضوعات مورد علاقه  و تخصصی خود هستند.

•     همچنین میتوانید  تجارب زیستی، آرزوها ، و همچنین برنامه های  کوتاه مدت خود را نیز شرح دهند.

سطح B2 مربوط به کاربران مستقل زبان است، به عنوان مثال کسانی که  مهارت لازم در برقراری ارتباط  بدون نیاز به  زبان مادری را دارند. مهم است که توجه داشته باشیم که برای مرجع زبان  یک سیستم  و چارچوب مشترک اروپایی (CEFRL)  طراحی شده است که که سطوح مختلف بیان و تفسیر زبان های خارچه مانند زبان انگلیسی را تعریف و به خوبی توضیح می دهد.

این مرجع شامل 6 سطح متفاوت است:

 سه بلوک (A یا کاربر مبتدی، B یا کاربر مستقل و C یا کاربر پیشرفته) که هر کدام به نوبه خود به دو سطح 1 و 2 تقسیم شده است:

•     سطح B2 چه مزیت هایی می تواند داشته باشد؟

   کاربران سطح B2 می توانید ایده های اصلی متون پیچیده را در موضوعات کامل و انتزاعی مانند بحث های فنی در زمینه تخصصی خودشان را درک کنند.

• کاربران سطح B2 می توانند شاهد  استعداد و توانایی خود در یادگری زبان باشند که در تعادل منظمی با زبان مادری شان است و هیچ گونه فشاری به این دو بخش مجزا وارد نخواهد شد (زبان مادری و زبان خارجه ای که در حال یادگیری آن هستند.)

•  کاربران سطح B2 می توانند متن کامل و دقیقی را در زمینه  موضوعات مختلف بنویسند وهمچنین  دیدگاه شان  در رابطه با هر یک از این موضوعات را ارائه دهند. همچنین این کاربران توانایی طرح گزینه های مختلفی را نیز به عنوان مزایا و معایب موضوع مورد بحث دارند.

سطح C1 مربوط به کاربران متخصص زبان است، به عنوان مثال کسانی که  در زمینه ی حرفه ای  و تحصیلی از این زبان بهره می برند. مهم است که توجه داشته باشیم که برای مرجع زبان یک سیستم  و چارچوب مشترک اروپایی (CEFRL)  طراحی شده است که که سطوح مختلف بیان و تفسیر زبان های خارجه مانند زبان انگلیسی را تعریف و به خوبی توضیح می دهد. 

این سیستم شامل 6 سطح مرجع است:

 سه بلوک (A یا کاربر مبتدی یا پایه، B یا کاربر مستقل و C یا کاربر پیشرفته) که هر کدام به  نوبه خود به دو سطح 1 و 2 می شوند.

 داشتن چه مهارت هایی در سطح  Cضروری است؟

یکی از سوالاتی که ممکن است در هنگام خواندن این  داده ها از خودتان بپرسید این است که برای یک فرد، مهارتهای زبان در سطح C1 به چه صورتی می باشد؟

 CEFRL موارد زیر را مشخص می کند:

   کاربران سطح C1 می توانند طیف گسترده ای از متون تخصصی  و پیچیده را بررسی کرده و معنی ضمنی آنها را نیز درک کنند.

 کاربران سطح C1 می توانند بیانی واضح و شیوا در طرح  مفاهیم  مورد نظر خود  داشته باشند.

آنها می توانند از  زبان به شکلی موثر برای طرح مقاصد اجتماعی، علمی و حرفه ای خود بهره ببرند. همچنین متون کامل و دقیقی را در زمینه ی موضوعات تخصصی  بنویسد، ازالگوهای سازمانی، حروف ربط و موارد نوشتاری یکپارچه نیز به خوبی  استفاده کنند.